zaterdag 22 oktober 2011

Einde van de wereld , deel III: weer niks

De Amerikaanse predikant Harold Camping (90), die 5 maanden geleden al eens het einde van de wereld voorspelde, heeft weer van zich laten horen. Volgens zijn nieuwe berekeningen viel het einde van de wereld op 21 oktober 2011.

Camping liet een "bijzonder bericht" achter op de website van de christelijke radiozender Family radio uit Oakland, California. Volgens hem zijn we in een "heel ongewoon" tijdperk aanbeland. "De mensheid heeft de dag des oordeels bereikt op 21 mei 2011. Die dag duurt 5 maanden, of 153 dagen, tot 21 oktober 2011." Camping hield nog een lange uiteenzetting, waarbij hij verschillende Bijbelse citaten en historische keerpunten aanhaalde.

De predikant zei ook dat hij de Bijbel vijf maanden serieus had bestudeerd, en dat hij ontdekt had dat God de zondaars niet meer zou sparen. "Zijn gelukzalig werk is af", aldus Camping.

"We kunnen zeker zijn dat de hele wereld weggevaagd wordt op 21 oktober 2011", zei de predikant in een andere boodschap op de website. Hij verduidelijkte niet wat er zou geschieden met de zondaars die alle hoop op redding ontberen.

Camping viel in herhaling met zijn boodschap: het is al de derde keer dat hij het einde van de wereld voorspelt. Tot nu toe zonder succes.

Geen opmerkingen: