woensdag 26 oktober 2011

VS vernietigen hun laatste krachtige atoombommen


De VS vernietigen de laatste van hun dodelijke B-53 atoombommen uit de Koude Oorlog. De vernietiging van het bijna vijf ton wegende wapen gebeurt in de speciaal daartoe bestemde fabriek B&W Pantex in Amarillo (Texas).
Volgens het persbureau Bloomberg is de B-53 het meest vernietigende wapen uit het hele Amerikaanse arsenaal. De Amerikaanse Vereniging van Wetenschappers zegt dat de B-53, die het gewicht van een busje heeft, een 600 keer krachtiger springlading dan de op Hiroshima afgeworpen atoombom heeft.

De eerste door B-52 bommenwerpers meegevoerde dergelijke bom werd in 1962 in dienst genomen. Toen stegen de spanningen tussen Washington en Moskou in het zog van de crisis rond Cuba naar een hoogtepunt. In het kader van de Amerikaanse afschrikkingsstrategie speelde de B-53 een zeer betekenisvolle rol. Het tuig kon onderaardse doelen ook uitschakelen.

Complexe vernietiging
Reeds in de jaren tachtig werden veel van deze bommen vernietigd. Toen ze in 1997 in de mottenballen terechtkwamen, bestond er nog een "beduidend" aantal, aldus Pantex. De vernietiging is complex omwille van de geweldige grootte van de bom en omwille van de ondertussen verouderde technologie die bij de bouw is gebruikt.

"De wereld is met deze afbouw een veiliger plek geworden", citeerde Pantex Thomas D'Agostino, hoofd van het Bureau voor Nucleaire Veiligheid. "De B-53 was een wapen dat in een andere tijd voor een andere wereld was ontwikkeld".

Geen opmerkingen: