woensdag 30 november 2011

Geen seks: Fransman moet echtgenote 10.000 euro

In Frankrijk moet een man zijn echtgenote 10.000 euro betalen wegens het jarenlang verzaken aan één van de huwelijksplichten, het op regelmatige basis hebben van seksuele betrekkingen. Het vonnis van het hof van beroep in Aix-en-Provence dateert reeds van mei dit jaar, maar raakte nu pas wereldkundig.

Met zijn vonnis bekrachtigde het hof een uitspraak van een familierechtbank van januari 2009, die de scheiding uitsprak wegens enkel door de echtgenoot veroorzaakte huwelijksschade.

Onrechtmatige daad
Klaagster huwde in 1986 met veroordeelde en is moeder van twee kinderen. Zij krijgt de schadevergoeding "wegens het gebrek aan seksuele betrekkingen tijdens verscheidene jaren". De rechtbank baseert zich op het ook bij ons bekende artikel 1382 van het burgerlijk wetboek, dat de onrechtmatige daad regelt. Het bepaalt dat "eenieder die een ander schade bezorgt, de schade moet herstellen". Het hof had het in zijn vonnis voorts over hoe seks "de uiting is van de wederzijdse affectie van de huwelijkspartners" en tot het verplichte takenpakket van een huwelijk behoort.

Aantal
Niet iedereen is het met dit vonnis eens. Zo rijst de vraag of de gymnastiek tussen de lakens wel als huiselijke plicht beschouwd mag worden, en vanaf welke frequentie er sprake is van voldoende seks om ook strafrechtelijk in orde te zijn. Mogelijk moet nu ook een lijst opgesteld worden van beroepsziektes die als een excuus mogen gelden voor een door een van de partners onbevredigend geoordeeld aantal seksbeurten.

Geen opmerkingen: