maandag 14 november 2011

Nederlandse dominee roept op om zondige kinderen te slaan

Ouders moeten een 'zondig' kind slaan. Die boodschap verkondigt dominee A. Vlietstra van de Hersteld Hervormde Kerk in het Nederlandse Katwijk, meldt het Leidsch Dagblad. Vlietstra baseert zich op teksten uit de zeventiende eeuw, die volgens hem beslist nog niet uit de tijd zijn.

"Als een kind zondigt, is kastijding een noodzakelijk antwoord. Als de ouders dat niet doen, gaan ze in tegen de wil van God, is zijn mening." De dominee geeft zijn opdracht in de Hervormde Nieuwsbrief, nadat hij een Katwijks echtpaar feliciteert met de geboorte van hun vijfde kind.

Het blijft voor hem niet bij een tik. "Een ouder kind heeft zwaardere lichamelijke straf nodig als het zondigt. Halstarrige kinderen moeten zelfs scherp gekastijd worden. Een zware misdaad en gruwel moet niet zacht worden bestraft."

Het Nederlands Jeugdinstituut, het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en de stichting Defence for Children beoordelen het advies volgens het Leidsch Dagblad als onaanvaardbaar, schadelijk en strafbaar.

Geen opmerkingen: