woensdag 11 januari 2012

Failliete Arabier verkoopt zoon op Facebook voor 15 miljoen

Een Saoedische zakenman heeft wereldwijd voor heel wat opschudding gezorgd. Toen de rechtbank het illegale bedrijfje van Saud bin Nasser Al Shahry failliet verklaarde, was de Arabier blijkbaar ten einde raad. Al Shahry bood dan maar zijn zoontje te koop aan op Facebook, naar eigen zeggen om te voorkomen dat hij en zijn familie in de armoede zouden belanden. Kostprijs: 20 miljoen dollar, of dik 15 miljoen euro.

Na het faillissement van zijn illegale handeltje, stapte Al Shahry naar de overheid en vroeg of de regering hem niet financieel kon helpen. Omdat hij daar bot ving, vreesde de man dat hij zijn vrouw en kinderen niet meer te eten zou kunnen geven. Daarom greep hij naar de volgens hem laatste reddingsboei: zijn zoon verkopen op Facebook. Hij legde de financiële lat meteen ook heel hoog, want vroeg liefst 20 miljoen dollar voor zijn telg.

Regels en wetten
Met zijn aanbod overtreedt de man overduidelijk de regels van Facebook. Die stipuleren dat het verboden is om (mensen)rechten van iemands anders of wetten van een land te schenden. Het hele geval legt ook het probleem van mensenrechten in het algemeen in Saoedi-Arabië bloot. Hoewel mensenhandel officieel een misdaad is, voldoet het land niet aan de internationaal vastgelegde minimumnormen op dit vlak. Er is een schrijnend gebrek aan wetgeving. Hoewel er heel wat bewijzen zijn van wijdverspreide mensenhandel, is er geen enkele vervolging of veroordeling geweest.

Saud bin Nasser Al Shahry met zijn zoon die hij te koop aanbood op Facebook.

Geen opmerkingen: