zaterdag 2 juni 2012

Dat waren worsten. Geen dynamiet, edelachtbare

Een Zweed die in Malmö terechtstond wegens illegaal bezit van dynamiet, probeerde zich uit de slag te trekken met een merkwaardige smoes. De 50-jarige beschuldigde beweerde namelijk dat de rode staven, die in zijn huis werden aangetroffen, worsten waren. Althans, dat dacht hij.
De olijkerd werd aangeklaagd nadat de politie in zijn flat een plastic zak met vier kilogram dynamietstaven had gevonden. Volgens de beklaagde werd die zak daar achtergelaten door een kennis. "Bovendien", verklaarde hij, "dacht ik dat de rode cilindrische voorwerpen in de zak worsten waren".
Groot gevaar Experten getuigden voor de rechtbank dat de hoeveelheid springstof een groot gevaar inhielden voor de man en, bij uitbreiding, de hele buurt. Indien het dynamiet zou ontploft zijn, zou een groot deel van de wijk aan flarden geblazen zijn.
IJsvissen Na een kruisverhoor bekende de man dat hij de springstof gebruikt om in de winter gaten in het ijs te blazen voor het vissen. De rechter verwees het worstenverhaal bijgevolg naar het rijk der fabelen en bedacht de beklaagde met een boete van twee maandlonen.

Geen opmerkingen: