vrijdag 13 januari 2012

Student betrapt met 56 spiekbriefjes

Een onhandige en nerveuze uniefstudent werd betrapt met 56 spiekbriefjes op zak. Het is weer zover: de examens en bijhorende stress maken van deze weken weer een hel voor de meeste uniefstudenten waarvan er weer een aantal betrapt zullen worden op spieken of andere ongeoorloofde praktijken.

Toen een nerveuze student na een langdurig bezoekje aan het toilet terugkeerde naar zijn plek in de aula vroeg de opzichter waarom er een prop naast zijn bankje lag. De student gaf geen antwoord en raapte het opgevouwen stukje papier op. Toen kwamen er spiekbriefjes piepen die in de mouwen zaten waarop de opzichter de student vroeg om zijn zakken leeg te maken. Na een aarzeling deed hij wat hem gevraagd werd. Hij haalde een paar spiekbriefjes uit zijn mouwen en zakken waarna hij weer vroeg om naar het toilet te mogen gaan. Dat kon maar toen hij de deur van het toilet wou dichtdraaien was het genoeg geweest.

Ze vroeg om zijn zakken nu helemaal leeg te maken. Met het schaamrood op de wangen haalde de student nog meer spiekbriefjes uit zijn zakken. In totaal waren het er 56! Het incident werd gemeld aan de disciplinaire raad van de unief in UmeƄ en die moet nu beslissen over de verdere toekomst van de bedrieger aan de unief in Zweden.

Geen opmerkingen: