woensdag 15 februari 2012

Heksen krijgen na 400 jaar eerherstel

De stad Keulen geeft na 400 jaar alle veroordeelde heksen eerherstel. De gemeenteraad raakte het eens over een verklaring waarin het onrecht van de heksenvervolging wordt veroordeeld. Vorig jaar besloten ook enkele kleinere Duitse gemeenten tot een gelijkaardig eerherstel. Dat meldt de katholieke Duitse radiozender Domradio.

Volgens specialisten werden in Europa in de zestiende en zeventiende eeuw 40.000 tot 60.000 vrouwen, mannen en kinderen slachtoffer van heksenprocessen. In het Heilige Roomse Rijk alleen al vielen 25.000 doden. De beschuldigingen waren vaak vaag en niet zelden werden onschuldigen omgebracht als gevolg van afgunst, hebzucht of persoonlijke afkeer.

Volgens de Duitse theoloog Hartmut Hegeler gebeurde nauwelijks historisch onderzoek over de heksenvervolging, hoewel het dodental aanzienlijk was. "Wij zijn de slachtoffers minstens moreel eerherstel schuldig." Hegeler, een specialist inzake heksenvervolging, zegt dat dezelfde mechanismen die destijds resulteerden in de heksenprocessen vandaag nog steeds bestaan. Nog steeds zoeken mensen zondebokken en worden valse geruchten verspreid. "De stelling dat de Kerk alleen verantwoordelijk was voor de heksenvervolging wordt door niemand meer geloofd. Heksenprocessen vonden voor wereldse rechtbanken plaats, al boden theologen niet zelden de onderbouw voor de veroordeling."

Kardinaal Meisner, aartsbisschop van Keulen, liet er de voorbije dagen geen twijfel over bestaan dat hij voorstander is van eerherstel voor diegenen die dit historisch onrecht moesten ondergaan. Toch betreurt Hegeler dat een kerkelijk mea culpa uitblijft, al erkende de evangelisch-lutherse Kerk in Beieren haar medeschuld aan de heksenvervolging. In verschillende Duitse steden is inmiddels ook een gedenksteen opgericht voor de slachtoffers.

Geen opmerkingen: