zondag 27 mei 2012

Hond rent 1700 kilometer

Een Chinees straathondje is 1700 kilometer achter een groep fietsers aangerend. De hond bleef de hele tocht, die in twintig dagen van de Chinese provincie Sichuan naar Tibet ging, bij de groep.
Niemand wist waar het witte hondje vandaan kwam, vertelt de 22-jarige Zhang Heng uit Wuhan. Hij en zijn vrienden zagen de hond langs de weg liggen en gaven haar wat te eten. "Daarna bleef ze maar bij ons."
De jongens dachten eerst nog dat het hondje voor de lol even achter ze aan rende, maar ze bleef volhouden. Daarop besloten de jongens de hond mee te nemen tijdens hun tocht die over tien bergen ging van meer dan 4000 meter hoogte. Dat het hondje een volhoudertje is, bleek ook wel uit het feit dat sommige fietsers op bepaalde stukken afhaakten en de bus namen, terwijl het hondje gewoon doorrende.

Geen opmerkingen: