dinsdag 22 november 2011

China is de grootste vervuiler ter wereld

China accepteert geen bindende afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Dit zei de Chinese klimaatonderhandelaar Xie Zhenhua in aanloop naar de klimaattop in Durban die 28 november begint.

Bij de klimaattop proberen de landen van de VN een opvolger samen te stellen voor het zogeheten Kyotoprotocol, dat eind volgend jaar afloopt. China wil wel een verlenging van Kyoto. Dat zou kunnen resulteren in een politieke overeenkomst, waarbij dan geen bindende afspraken zijn gemaakt.

China is de grootste vervuiler ter wereld als het gaat om de uitstoot van broeikasgassen. Commentaar vanuit andere landen dat er in het Kyotoprotocol geen bindende afspraken zijn voor reuzen zoals China en India, maken een verlenging van het protocol lastig. Canada, Japan en Rusland hebben al laten weten niet te willen tekenen voor verlenging. De Europese Unie is voor verlenging als China en de VS laten zien dat het ze ernst is om de gassen de komende jaren terug te dringen.

Geen opmerkingen: