vrijdag 25 oktober 2013

Waarom seks in Japan met uitsterven bedreigd is

In Japan is ruim 45 procent van vrouwen tussen de 16 en 24 jaar oud niet geïnteresseerd in seks, ze hebben er zelfs een afkeer van. Meer dan een kwart van de mannen koestert bovendien gelijkaardige gevoelens. In 2012 werd het record van het laagste geboortecijfer in het land verbroken. De overheid vreest dan ook dat Japan niet in staat zal zijn zichzelf te herbevolken. Waarom de aantrekkingskracht van het vrijen zulke rake klappen kreeg, ontdek je hier.
1. Aardbevingen, tsunami's, radioactieve rampen Veel jonge mensen zien het nut niet meer in van een gezin te stichten omdat deze generatie nog steeds niet bekomen is van de catastrofale aardbeving in 2011. Liefde en vrijen lijken hierdoor niet meer dan futiliteiten. Mentale rampscenario's doen massaal de ronde, want veel jonge mensen vragen zich af wat het punt is van relaties en kinderen als de volgende ramp je einde kan betekenen.
2. Harde economie Leven is Japan is een vreselijk dure zaak geworden. De gedachte aan de hoeveelheid poen die gepompt moet worden in relaties en een huwelijk is daarom best intimiderend voor zeer veel twintigers. Wie verder durft te dromen en denkt aan huisje, tuintje, kindje, bergt die fantasie snel op door de huidige economische situatie. Kinderen opvoeden is onmogelijk zonder twee voltijdse werkers in huis. De lange werkdagen maken van moeders geen populaire werknemers. Daarbovenop verdienen mannen als traditionele kostwinner veel minder.
3. Hoge ambities Heel wat jonge Japanners zijn zodanig verliefd op hun carrière dat ze geen tijd, ruimte of energie meer hebben om in een relatie te pompen. Vrouwen worden anno 2013 nog steeds geacht te stoppen met werken wanneer ze trouwen en hun eerste kind krijgen, een traditie die de moderne vrouw doet huiveren. Bovendien zien Japanners relaties als iets afleidends, waardoor het al snel minderwaardig wordt in verhouding tot een succesvolle job. Zelfs casual seks blijkt de moeite niet waard.
4. Huwelijk = graf In Japan leeft de uitspraak "Huwelijk is een graf voor de vrouw", niet bepaald rooskleurige vooruitzichten dus. De vastgeroeste structuur bepaalt dat mannen instaan voor het brood op de plank, terwijl vrouwen braaf thuisblijven met de kinderen. Met werkdagen die kunnen oplopen tot 20 uur, is dat een eenzame, weinig aantrekkelijke levensstijl.
5. Virtuele wereld Wie zich in Europa al stoort aan de aandacht die gegeven wordt aan sociale media, verhuist beter niet naar Japan. Daar heeft de jeugd zich namelijk volledig gewijd aan technologie. De virtuele wereld heeft de nood aan op stap gaan met vrienden of potentiële partners schijnbaar vermoord.

Geen opmerkingen: