vrijdag 28 oktober 2011

Rookverbod

Rotterdam - Vandaag heeft Clean Air Nederland via haar advocaat de Nederlandse Staat in een bodemprocedure gedagvaard.Doel van deze procedure is dat het rookverbod in de horeca opnieuw zal gelden voor de gehele sector. Dit jaar zijn grote groepen cafés uitgezonderd van het rookverbod. Het gaat om de kleine horeca zonder personeel, waarop voorheen wel een rookverbod van toepassing was. Dit druist volgens CAN tegen alle afspraken in die Nederland hierover in internationaal verband heeft gemaakt. Ook is de versoepeling van het rookverbod in strijd met de Tabakswet.
Clean Air Nederland wordt in deze rechtszaak ondersteund door KWF Kankerbestrijding, de Hartstichting, en het Astma Fonds

Geen opmerkingen: