zondag 15 januari 2012

Internetverslaving blijkt even schadelijk als alcohol en drugs

Een internetverslaving verstoort de werking van de zenuwen in onze hersenen op dezelfde manier als alcohol, cocaïne en cannabis. Dit blijkt uit een nieuwe Chinese studie.

Uit dit opmerkelijke onderzoek blijkt dat een gedragsverslaving even grote fysieke gevolgen kan hebben als verdovende middelen.

Internetverslaving is een recent erkende aandoening, uiteraard gekenmerkt door overmatig internetgebruik. Mensen die eraan lijden spenderen ongezond veel tijd 'online', waardoor hun levenskwaliteit in het gedrang komt.

Wanneer verslaafden verboden wordt hun computer te gebruiken, ontstaan er ontwenningsverschijnselen, zoals obsessieve gedachten en oncontroleerbare typbewegingen van hun vingers.

MRI
Tot nu toe richtte het wetenschappelijk onderzoek zich enkel op de psychische gevolgen van deze aandoening, maar daar bracht deze Chinese studie verandering in. Aan de hand van een MRI-scans gingen zij namelijk de effecten op de hersenstructuur na.

De scans werden uitgevoerd bij 17 internetverslaafde jongeren, maar ook bij een controlegroep met 16 niet-verslaafde mensen.

Bij de eerste groep vonden de wetenschappers bewijzen van beschadigde zenuwvezels uit de zogenoemde witte materie. Die verbinden vitale delen van de hersenen, die onder andere verantwoordelijk zijn voor onze emoties, zelfbeheersing en het maken van beslissingen.

Water
Om de staat van de zenuwvezels na te gaan, gebruikten de wetenschappers de 'fractionele anisotropie'-techniek, waarbij de verspreiding van water wordt gemeten. Een lage FA wijst immers op een slechte zenuwvezelstructuur.

'Onze bevindingen tonen aan dat een internetverslaving leidt tot een verminderde FA in belangrijke delen van de witte hersenmaterie', zegt onderzoeksleider dr. Hao Lei van de Chinese Academy of Sciences. 'En er is een sterke link tussen die abnormale structuur en gedragsstoornissen.'

Myeline
'Eerder onderzoek bracht ook al een abnormale structuur van de witte materie aan het licht in de prefrontale cortex van mensen met een alcohol- of drugsverslaving', weten de onderzoekers.

Zij vermoeden dat de schade bij zowel een internet- als alcohol- of drugsverslaving toe te schrijven is aan een verstoord myeline. Dat is de vettige stof die de zenuwvezels omhult en helpt te functioneren.

De ontdekking zou kunnen zorgen voor een verandering in de omgang met en behandeling van internetverslavingen.

Geen opmerkingen: